Pizzi

La noche que se hundió el Camp Nou

«Fa l’obertura cap a la banda dreta per Guardiola. Podrà penjar pilota a l’olla. Centra Guardiola de lluny, salten un

En esta sección: